مارکو آسنسیو پیروزی امشب رئال در دربی را در راه قهرمانی حائز اهمیت خواند.  دو گل از کریم بنزما و مارکو آسنسیو کافی بود تا رئال فاتح دربی مادرید شود. کریم در نیمه اول گلزنی کرد و آسنسیو هم نیمه دوم گل بعدی را به ثمر رساند تا رئال حاشیه […]