دو مدیر ارشد فیفا نحوه اجرای آفساید خودکار را توضیح دادند که قرار است در جام جهانی مورد استفاده قرار گیرد. به نقل از ساکرنت، آفسایدها سال‌ها موضوع بحث‌انگیزی بوده و حالا به نظر می‌رسد که فناوری جدید در جام جهانی ۲۰۲۲ آزمایش شود. پیرلوئیجی کولینا، مدیر ارشد داوری فیفا […]