قطعی؛ غیبت آنسو فاتی در بازی مرگ و زندگی بارسا

ژاوی سرمربی بارسا تصمیم قطعی خود برای ریسک نکردن روی آنسو فاتی در بازی مقابل بایرن را گرفته است.  بعد از برکناری رونالد کومان از…

ادامه مطلب قطعی؛ غیبت آنسو فاتی در بازی مرگ و زندگی بارسا