آیا میدانید جذابیت فوتبال برای نسل آینده در حال کاهش است؟

اخیراً باوری عمومی ترویج یافته که فوتبال در حال منسوخ شدن است و گروه‌های سنی جوان‌تر آنرا «خسته‌کننده» تلقی می‌کنند؛این تاچه حد درست است؟ تبعات…

ادامه مطلب آیا میدانید جذابیت فوتبال برای نسل آینده در حال کاهش است؟