اخیراً باوری عمومی ترویج یافته که فوتبال در حال منسوخ شدن است و گروه‌های سنی جوان‌تر آنرا «خسته‌کننده» تلقی می‌کنند؛این تاچه حد درست است؟ تبعات بیماری کووید گردهم آوردن مردم را از نقاط مختلف جهان و میزبانی رویدادهای همگانی را دشوارتر از همیشه کرده است. این موضوع به خصوص در […]