قهرمانی احسان حدادی در مسابقات کشوری با پرتاب کمتر از ۶۰ متر

احسان حدادی در مسابقات قهرمانی کشور، پرتابی کمتر از ۶۰ متر را ثبت کرد. روز نخست مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور در بخش مردان برگزار شد.…

ادامه مطلب قهرمانی احسان حدادی در مسابقات کشوری با پرتاب کمتر از ۶۰ متر