احسان پهلوان که به ترکیب پرسپولیس بازگشته بود با بدشانسی مواجه شد.  تغییر مهم ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت بیرون نشستن رضا اسدی و بازگشت احسان پهلوان به میانه زمین سرخپوشان بود. پهلوان که پس از مدت‌ها از ابتدا مورد اعتماد یحیی قرار گرفته بود تنها ۲۶ دقیقه در زمین […]