مرد صد در صدی پرسپولیس روی برانکارد

احسان پهلوان که به ترکیب پرسپولیس بازگشته بود با بدشانسی مواجه شد.  تغییر مهم ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت بیرون نشستن رضا اسدی و بازگشت…

ادامه مطلب مرد صد در صدی پرسپولیس روی برانکارد