بی اعتنایی عجیب آنچلوتی به بهترین فرم ادن هازارد!

کارلو آنچلوتی به شکل عجیبی هیچ اقبالی برای استفاده از ادن هازارد نشان نمی‌دهد.  در تابستان 2019 بود که رئال مادرید با پرداخت رقم هنگفت…

ادامه مطلب بی اعتنایی عجیب آنچلوتی به بهترین فرم ادن هازارد!