دروازه‌بان چلسی به عنوان بهترین دروازه‌بان سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. مراسم برترین‌های فوتبال جهان به‌طور مجازی در مقر فیفا واقع در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد و ادوارد مندی، دروازه‌بان چلسی به عنوان بهترین دروازه‌بان سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. جانلوئیجی دوناروما، ادوارد مندی و مانوئل نویر نامزدهای کسب این جایزه […]