چرا فقط هواداران سرخابی به ورزشگاه رفتند ؟

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ توضیحاتی درباره حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های میزبان دیدارهای لیگ برتر ارائه کرد. سهیل مهدی درباره دلیل صادر نشدن مجوز ورود تماشاگران شهرستانی به…

ادامه مطلب چرا فقط هواداران سرخابی به ورزشگاه رفتند ؟