مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ توضیحاتی درباره حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های میزبان دیدارهای لیگ برتر ارائه کرد. سهیل مهدی درباره دلیل صادر نشدن مجوز ورود تماشاگران شهرستانی به ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای این هفته لیگ برتر اظهار داشت: همانگونه که منع حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها و حضور آزمایشی آنها در بازی استقلال- نساجی […]