افشاریان: از مجلس VAR را گروگان گرفته اند

رییس کمیته داوران نامه‌نگاری‌های انجام شده از سمت نمایندگان مجلس را عامل پیش نرفتن پروژه کمک داور ویدئویی در ایران می‌داند.  نامه گروهی از داوران…

ادامه مطلب افشاریان: از مجلس VAR را گروگان گرفته اند