یک مشهدی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان شد

مجید مرتضایی، سرمربی سابق تیم فوتسال فرش‌آرای مشهد، هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را بر عهده گرفت. مجید مرتضایی، مدرس و مربی مشهدی فوتسال ایران،…

ادامه مطلب یک مشهدی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان شد