حقوق450میلیاردی؛ الدوسری گرانترین عربستانی تاریخ

باشگاه الهلال در آستانه تمدید قرارداد 4 ساله سالم الدوسری است تا او را به گران ترین بازیکن عربستانی تبدیل کند.  سالم الدوسری یکی از…

ادامه مطلب حقوق450میلیاردی؛ الدوسری گرانترین عربستانی تاریخ