پایان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ / نروژ، آلمان و چین در رده‌های اول تا سوم

با پایان یافتن المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ جدول نهایی توزیع مدال‌های این دوره از رقابت‌ها نیز مشخص شد.  به نقل از استار، کاروان ورزشی نروژ ۱۶…

ادامه مطلب پایان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ / نروژ، آلمان و چین در رده‌های اول تا سوم