دومین تست قطعی دوپینگ در المپیک زمستانی مشخص شد

بر اساس گزارش آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ، آزمایش والنتینا کامینسکا اسکی باز اوکراینی مثبت شد. به نقل از تایمز، بازی های المپیک زمستانی…

ادامه مطلب دومین تست قطعی دوپینگ در المپیک زمستانی مشخص شد