دادگاه عالی ورزش با استفاده از ماده ۵۹ قوانین ورزشی مهلت خود را برای صدور و ابلاغ رای پرونده شکایت النصر تا ۸ بهمن ۱۴۰۰ تمدید کرد. دادگاه عالی ورزش که باشگاه النصر عربستان شکایت خود به آن را ارجاع داده است تا کنون در چند مرحله موعد اعلام نظر […]