مهلت صدور رای پرونده النصر بار دیگر تمدید شد

دادگاه عالی ورزش با استفاده از ماده ۵۹ قوانین ورزشی مهلت خود را برای صدور و ابلاغ رای پرونده شکایت النصر تا ۸ بهمن ۱۴۰۰…

ادامه مطلب مهلت صدور رای پرونده النصر بار دیگر تمدید شد