ورزشکار ایرانی و قهرمان سابق ووشوی جهان عنوان کرد اکنون یک هدف دارد و آن هم حضور در بالاترین سطح رشته هنرهای رزمی ترکیبی است. الهه منصوریان در ایران در مستنندی با عنوان «صفر تا سکو» از زندگی ورزشی خود و سختی ها و راه های رسیدن به قهرمانی در کنار […]