مردی که بازنده بودن را بلد نبود

با زندگی سر الکس فرگوسن، مربی افسانه‌ای فوتبال بیشتر آشنا شوید. در فاصله سال‌های 1986تا 2013، الکس فرگوسن تاریخی تکرارنشدنی در فوتبال بریتانیا خلق کرده…

ادامه مطلب مردی که بازنده بودن را بلد نبود