با زندگی سر الکس فرگوسن، مربی افسانه‌ای فوتبال بیشتر آشنا شوید. در فاصله سال‌های 1986تا 2013، الکس فرگوسن تاریخی تکرارنشدنی در فوتبال بریتانیا خلق کرده است. سر الکس فرگوسن در کتاب خودش درحالی‌که به دیکتاتور بودن خود در مربیگری اقرار می‌کند، نوشته ‌است: «هر بازیکنی که کنترل و سلطه مرا […]