بازگشت عالیشاه به ترکیب پرسپولیس

امید عالیشاه پس از سپری کردن دوران مصدومیت خود حالا برای بازی در ترکیب اصلی آماده است.  عالیشاه فصل گذشته یکی از تاثیر گذارترین بازیکنان…

ادامه مطلب بازگشت عالیشاه به ترکیب پرسپولیس