هشدار کادر فنی کشتی آزاد به غایبان قهرمانی کشور

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با تاکید بر حضور تمامی مدعیان واجد شرایط در رقابتهای قهرمانی کشور، تنها ۶ نفر را معاف از این…

ادامه مطلب هشدار کادر فنی کشتی آزاد به غایبان قهرمانی کشور