ادامه صدرنشینی کانادا و پیروزی آمریکا و مکزیک در انتخابی جام جهانی

کانادا به صدرنشینی خود در انتخابی جام جهانی قاره آمریکای شمالی و مرکزی ادامه داد. رقابت های انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای شمالی و…

ادامه مطلب ادامه صدرنشینی کانادا و پیروزی آمریکا و مکزیک در انتخابی جام جهانی