جای خالی والیبالیست‌های ایران در جمع برترین‌های سال ۲۰۲۱

فدراسیون جهانی والیبال بهترین بازیکنان جهان در سال ۲۰۲۱ را معرفی کرد. فدراسیون جهانی والیبال، بازیکنان برتر در هر جنسیت در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد…

ادامه مطلب جای خالی والیبالیست‌های ایران در جمع برترین‌های سال ۲۰۲۱