وزیر ورزش لباس بسیج را بر تن کرد و در مراسمی که به مناسبت هفته بسیج تدارک دیده شده بود، حضور یافت. سیدحمید سجادی که در همین مدت کوتاه حضورش نشان داده یک وزیر فعال است و سعی می کند در طول هفته به استان های مختلف سرکشی کند و […]