خبر خوش؛ تماشاگران آماده بازگشت به استادیوم‌ها باشند

همان طور که پیش بینی می شد بعد از دربی مجوز حضور تماشاگران در استادیوم ها البته به صورت محدود و با رعایت پروتکل های…

ادامه مطلب خبر خوش؛ تماشاگران آماده بازگشت به استادیوم‌ها باشند