شکست ۲ نماینده تنیس روی میز ایران در مسابقات آلمان

دو بازیکن تنیس روی میز ایران از جدول انفرادی مسابقات تنیس روی میز آلمان حذف شدند. دور اول مسابقات تنیس روی میز آلمان برگزار شد…

ادامه مطلب شکست ۲ نماینده تنیس روی میز ایران در مسابقات آلمان