هر چند فدراسیون تیروکمان در سال ۱۴۰۰ به دنبال تاریخ‌سازی و حضور تیم کامل در المپیک توکیو بود اما مجموعه‌ای از عوامل سبب شد تا این تیم با تک سهمیه میلاد وزیری در المپیک حضور پیدا کند که آن هم نتیجه خوبی به دنبال نداشت. * ناکامی کمانداران در کسب […]