اطلاعیه ثبت نام انتخاب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان اعلام شد. مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان به منظور انتخاب رئیس فدراسیون در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. اطلاعیه ثبت نام انتخابات فدراسیون به شرح زیر است: مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان به منظور انتخاب رئیس فدراسیون […]