تغییر مدیریتی در بزرگترین رسانه بخش خصوصی کشور / انتظاری جایگزین محمد زاده در خبرفوری شد

مجموعه رسانه‌ای خبرفوری به‌عنوان بزرگترین رسانه خصوصی کشور، از امروز شاهد تغییر مدیریتی خواهد بود.  براساس حُکم ابراهیم طوسی، صاحب امتیاز خبرفوری و موافقت معاونت…

ادامه مطلب تغییر مدیریتی در بزرگترین رسانه بخش خصوصی کشور / انتظاری جایگزین محمد زاده در خبرفوری شد