نامزد رونالدو؛ از خدمتکاری تا قصر سه میلیون پوندی!

جورجینا رودریگس از مردم می‌خواهد که برای رؤیاهای‌شان بجنگند و اگر ایده‌هایی دارند به «نه»ها گوش نکنند و رو به جلو به حرکت‌شان ادامه بدهند.…

ادامه مطلب نامزد رونالدو؛ از خدمتکاری تا قصر سه میلیون پوندی!