جورجینا رودریگس از مردم می‌خواهد که برای رؤیاهای‌شان بجنگند و اگر ایده‌هایی دارند به «نه»ها گوش نکنند و رو به جلو به حرکت‌شان ادامه بدهند. جورجینا رودریگس می‌گوید که عاشق زندگی در انگلیس است و از اینکه بعد از ۶ سال می‌تواند به شهری که در آن خدمتکار بود برگردد، […]