جورجینیو: این تصمیم لیگ برتر دیوانه کننده است

جورجینیو، ستاره ایتالیایی چلسی، معتقد است که در لیگ برتر نیز باید قانون پنج تعویض اجرا شود.  در سال 2020 و بعد از شیوع گسترده…

ادامه مطلب جورجینیو: این تصمیم لیگ برتر دیوانه کننده است