جورجینیو، ستاره ایتالیایی چلسی، معتقد است که در لیگ برتر نیز باید قانون پنج تعویض اجرا شود.  در سال 2020 و بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا، تقویم مسابقات در فوتبال اروپا دچار تغییرات قابل توجهی شد و فشردگی رقابت ها افزایش یافت. در این بین تصمیم گرفته شد که […]