اسکوچیچ با کنعانی‌زادگان برخورد می‌کند؟

حکم کمیته اخلاق در ارتباط با مسائل حاشیه‌ای مرتبط با کنعانی‌زادگان یک هفته بعد از بازی ایران و امارات صادر شد که مهر تاییدی بر…

ادامه مطلب اسکوچیچ با کنعانی‌زادگان برخورد می‌کند؟