حکم کمیته اخلاق در ارتباط با مسائل حاشیه‌ای مرتبط با کنعانی‌زادگان یک هفته بعد از بازی ایران و امارات صادر شد که مهر تاییدی بر هنجارشکنی و رفتار خارج از اصول حرفه‌ای مدافع لژیونر ایران است و حالا اسکوچیچ می‌تواند علاوه بر این حکم، تصمیم خود را برای جلوگیری از […]