سازمان لیگ والیبال حمزه زرینی و امین رضوی را محروم کرد

حمزه زرینی بازیکن تیم پیکان و امین رضوی بازیکن تیم مس رفسنجان تا تشکیل کمیته انضباطی از همراهی تیم‌های خود در دیدارهای لیگ برتر والیبال…

ادامه مطلب سازمان لیگ والیبال حمزه زرینی و امین رضوی را محروم کرد