در غیاب حمید استیلی, بهرام رضاییان سرپرستی تیم ملی مقابل کره جنوبی را بر عهده خواهد داشت. حمید استیلی که تست کرونای او بعد از ورود تیم ملی به کره مثبت اعلام شد طی روزهای اخیر در قرنطینه قرار دارد و نمی‌تواند امور سرپرستی تیم ملی را بر عهده داشته […]