توضیح باشگاه صنعت نفت در مورد حضور عزیزی خادم

حضور رییس فدراسیون فوتبال در اردوی تیم صنعت نفت یک روز پیش از بازی با پرسپولیس سبب انتقاداتی از عزیزی خادم شد.  این حضور حتی…

ادامه مطلب توضیح باشگاه صنعت نفت در مورد حضور عزیزی خادم