نارضایتی سرمربی پورتو از جدایی زوج طارمی 

سرجیو کونسیسائو، سرمربی پورتو، از تصمیم این باشگاه برای فروش لوئیز دیاز چندان راضی نیست.   دیاز  روز گذشته با امضای قراردادی 5.5 ساله از پورتو…

ادامه مطلب نارضایتی سرمربی پورتو از جدایی زوج طارمی