فوتیالیست های مشهور و بزرگی به تجاوز و تعرض جنسی متهم و محکوم شدند. بدترین اتفاق برای یک ورزشکار حرفه ای متهم شدن به تجاوز یا تعرض جنسی است. در جهان فوتبال بازیکنان سرشناسی به خشونت و سو استفاده جنسی محکوم و راهی زندان شدند. البته گاهی اوقات این شکایت […]