اینسینیه به رکورد مارادونا در ناپولی رسید

لورنزو اینسینیه با گلزنی برابر سالرنتینا به رکورد گلزنی دیگو مارادونا در این تیم رسید. به نقل از استار، ناپولی در دیدار خانگی بیست و سومین…

ادامه مطلب اینسینیه به رکورد مارادونا در ناپولی رسید