رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مجمع سالیانه هیئت فوتبال اصفهانی به سوالی در رابطه با سیستم کمک داور ویدئویی پاسخ داد. در این مراسم پس از اینکه عزیزی خادم در رابطه با شرایط فوتبال در اصفهان و همینطور هیئت فوتبال این استان صحبت کرد، با سوالی در رابطه با VAR […]