پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه در سال‌های گذشته همیشه از ابتدای فصل اعتقاد داشته پرسپولیس قهرمان ایران خواهد شد، می‌گوید در این فصل امیدی به پرسپولیس ندارد پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه در سال‌های گذشته همیشه از ابتدای فصل اعتقاد داشته پرسپولیس قهرمان ایران خواهد شد، می‌گوید در این فصل […]