قهرمان وزنه‌برداری جهان: آب برای خوردن نداشتیم اما توجهی نشد !

قهرمان وزنه‌برداری جهان گفت: اردوی آخر تیم ملی بدترین شرایط را داشت اما وزارت ورزش به ما توجهی نکرد. این در حالی است که در…

ادامه مطلب قهرمان وزنه‌برداری جهان: آب برای خوردن نداشتیم اما توجهی نشد !