بدهی ۱۵ میلیارد تومانی استقلال به سازمان لیگ!

با پاس نشدن چک تبلیغات محیطی کارگزار باشگاه استقلال برای بازی با مس رفسنجان، بدهی این باشگاه به سازمان لیگ افزایش یافت. استقلال شنبه این…

ادامه مطلب بدهی ۱۵ میلیارد تومانی استقلال به سازمان لیگ!