ستاره 24 ساله پرتغالی معتقد است دلیل منتفی شدن انتقالش به بارسا مصدومیت بود. رناتو در این باره گفت :« اگر مصدوم نشده بودم، الان برای بارسا بازی می کردم. بارسا و لیل به توافق نهایی رسیده بودند و همه چیز تمام شده بود. مصدومیت اتفاقی شوکه کننده برایم بود […]