پیروزی یاران سعادت در لیگ والیبال ایتالیا

هم تیمی‌های بردیا سعادت در لیگ والیبال ایتالیا به پیروزی رسیدند. شب گذشته رقابت‌های لیگ والیبال ایتالیا برگزار شد که در مهمترین رقابت‌ها، تاپ والی…

ادامه مطلب پیروزی یاران سعادت در لیگ والیبال ایتالیا