مسئول کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر می‌گوید در بحث ورود هواداران به ورزشگاه‌ها، اولویت با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و سلامتی تماشاگران است. سهیل مهدی در حاشیه کارگاه آموزشی ناظران فوتبال ایران که با نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می‌شود، اظهار کرد: بعد از دو سال کرونا که ناچار بودیم این […]