یزدانی اعزام به خدمتش را کار “آنها” می‌داند

رهبر خط دفاعی استقلال در نیم‌فصل اول، پیش از اعزام به خدمت سربازی، در رختکن تیمش حاضر شد. سیاوش یزدانی که به عقیده بسیاری در…

ادامه مطلب یزدانی اعزام به خدمتش را کار “آنها” می‌داند