مهاجم سابق استقلال در بیمارستان بستری شد

سیاوش اکبرپور به علت بیماری خونی مدتی است در بیمارستان دی بستری شده و طبق پیگیری‌های صورت گرفته، حال عمومی او مساعد است. سیاوش اکبرپور…

ادامه مطلب مهاجم سابق استقلال در بیمارستان بستری شد