کارت واکسن تمامی مسافران در پروازها توسط نمایندگان وزارت بهداشت در فرودگاه های کشور بررسی می شود. اکبر رضوی گفت: نمایندگان وزارت بهداشت در تمامی فرودگاه‌های کشور حضور دارند و کارت واکسن و تست پی سی آر تمامی مسافران را بررسی می‌کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور می‌گوید موضوع صدور بلیت […]