بازیکن کرونایی استقلال چطور از حمل و نقل عمومی استفاده کرد؟

کارت واکسن تمامی مسافران در پروازها توسط نمایندگان وزارت بهداشت در فرودگاه های کشور بررسی می شود. اکبر رضوی گفت: نمایندگان وزارت بهداشت در تمامی…

ادامه مطلب بازیکن کرونایی استقلال چطور از حمل و نقل عمومی استفاده کرد؟