بدهی ۱۰۰ میلیاردی فدراسیون‌ها به شرکت توسعه و تجهیز

مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز گفت: فدراسیون‌ها حدودا ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت توسعه و تجهیز دارند و باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند.…

ادامه مطلب بدهی ۱۰۰ میلیاردی فدراسیون‌ها به شرکت توسعه و تجهیز