توقف درخشش پاکدامن و رهبری در جام‌جهانی سابر مادرید

دو ملی پوش شمشیربازی با وجود اینکه در جام جهانی سابر مادرید عملکرد خوبی داشتند اما در هر دو از صعود به مرحله یک چهارم…

ادامه مطلب توقف درخشش پاکدامن و رهبری در جام‌جهانی سابر مادرید