مهرشاد افقری رکورد ملی ۱۰۰ متر شنای پروانه را شکست

مهرشاد افقری در دومین روز مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان در ابوظبی، رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر پروانه را شکست. در دومین روز مسابقات…

ادامه مطلب مهرشاد افقری رکورد ملی ۱۰۰ متر شنای پروانه را شکست