یانیک آگنل قهرمان دو شنای المپیک در ارتباط با تجاوز جنسی به یک دختر ۱۵ ساله دستگیر شد. یانیک آگنل در بازی‌های تابستانی لندن ۲۰۱۲ در شنای ۲۰۰ متر آزاد و ۴×۱۰۰ متر امدادی آزاد برای فرانسه مدال طلا گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او روز پنج‌شنبه در پاریس دستگیر […]